8.Sınıf EBOB EKOK testi

  EBOB EKOK  testi Sevgili gençler matematik dersi çarpanlar ve katlar konu testinde,    * Pozitif tam sayıların çarpanları    * Pozitif tam...

 EBOB EKOK  testi

Sevgili gençler matematik dersi çarpanlar ve katlar konu testinde, 

  * Pozitif tam sayıların çarpanları 

  * Pozitif tam sayıların asal ve asal olmayan çarpanları

  * En büyük ortak bölen ( EBOB )

  * En küçük ortak kat ( EKOK )

  * Asal sayılar

  * Aralarında asal sayılar ile ilgili soru ve problemlere yer verdik.    Testlerimizin okul derslerinde ve LGS sınavında size faydalı olmasını umuyoruz.


     Testlerimizin video çözümlerine burdan ulaşabilirsiniz.

                                                                             

      1. Aşama Testi İNDİR

                           

             2. Aşama Testi İNDİR 

                                                                          

                    3. Aşama Testi İNDİR 

                    


                                Cevap Anahtarı İNDİR 

                                                                              

1. AŞAMA

 
2. AŞAMA 

3. AŞAMA

8. Sınıf EBOB - EKOK  CEVAP ANAHTARI

  Sevgili öğrenciler, 
  Çarpanlar ve katlar ( EBOB - EKOK ) konusunu pekiştirmek için hazırladığımız bu testimizin soruları,

   1. Aşama
   2. Aşama
   3. Aşama olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

  Sorularımız kolaydan zora doğru hazırlanmıştır.
  Konuyu anlamanıza yardımcı olacak sorularla başlayıp LGS sınavına hazırlık için hazırlanmış yeni nesil sorularla tamamlanmıştır.

  Bu testte yer alan sorular, aşağıdaki başlıkların kapsadığı sorulardan oluşmaktadır.
 
   * Pozitif tam sayıların çarpanları ( bölenleri )
      - bir pozitif tam sayının en küçük çarpanı 1, en büyük çarpanı kendisidir.

   * Asal sayıları
      - bir ve kendisi dışında başka bir tam böleni olmayan, 1'den büyük pozitif tam sayılar.

   * Pozitif tam sayıların asal çarpanları

   * Asal çarpanları halinde verilen sayıyı bulma

   * İki veya daha fazla pozitif tam sayının en büyük ortak böleni ( EBOB ) 

   * İki veya daha fazla pozitif tam sayının en küçük ortak katı ( EKOK )

   * EBOB ve EKOK ile ilgili problemler

   * Aralarında asal sayılar
      - bir dışında ortak böleni olmayan pozitif tam sayılar.


Çarpanlar ve Katlar ( EBOB – EKOK ) test 1 (1. Aşama )

1.

     Aşağıdakilerden hangisinde, 24 sayısının çarpanları doğru verilmiştir?

       A) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24        B)  1, 2, 3, 4, 6, 8, 12

       C)  2, 3, 4, 6, 8, 12, 24            D)  2, 3, 4, 6, 8, 12, 17

 

2.

    Aşağıdakilerden hangisinde, 24 sayısının asal çarpanları doğru verilmiştir?

      A) 1, 2, 3, 5, 17               B) 1, 2, 3, 17

      B) 1, 2, 3                          D) 2, 3

 

3.

    Aşağıdakilerden hangisinde, 18 sayısının bölenleri doğru verilmiştir?

      A) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18        B) 1, 2, 3, 6, 9, 18

      C) 2, 3, 6, 9, 18                 D) 1, 2, 3, 6, 9

 

4.

    Aşağıdakilerden ifadelerden hangileri yanlıştır?

I.                   1, her pozitif tam sayının bir çarpanıdır.

II.                  Her doğal sayı, kendisinin bir çarpanıdır.

III.                2, tek doğal sayıların bir bölenidir.           

 

       A) Yalnız I          B) Yalnız II

       C) Yalnız III        D) I ve III

 

5.

    140 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

      A) 16         B) 14       C) 12     D) 9

 

6.

   140 sayısının asal olmayan  kaç tane çarpanı vardır?

      A) 9         B) 8       C) 7        D) 6

 

7.

    Aşağıdakilerden hangisi 180 sayısının en büyük tam sayı bölenidir?

       A) 1         B) 18       C) 90       D) 180

 

8.

   Aşağıda bir pozitif tam sayının çarpanları büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.

       1, 2, 4, 5, 8, 10, b, 20, 40, a

    Verilenlere göre a ve b çarpanlarının toplamı kaç olur?

           A) 200         B) 196       C) 190       D) 185

 

9.

       Alanı  60  olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları birer tam sayıdır.

    Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla kaç cm ‘dir?

        A) 122         B) 64       C) 46       D) 38

 

10.

       Alanı  45  olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları birer tam sayıdır.

       Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç cm ‘dir?

           A) 11         B) 18       C) 28       D) 36

 

11.

      10 ile 20 sayıları arasında kaç tane asal sayı vardır?

            A) 4         B) 3       C) 2       D) 1

 

 

12.

       Pozitif, iki basamaklı sayılardan 2, 3, 5 ve 7’ye tam bölünmeyen sayılar asal sayıdır.

      1, 2, 9, 17, 27, 35, 41, 59, 63, 73, 87,91, 97

      Sayılarından kaç tanesi asal sayıdır?

          A) 11         B) 9       C) 6       D) 5

 

13.

       90 sayısının asal çarpanlarının çarpımı kaçtır?

           A) 90         B) 30       C) 15       D) 10

 

14.

        Asal çarpanlarına ayrılmış hali  

 

           5     olan sayı kaçtır?

 

          A) 2160       B) 1440       C) 720       D) 360

 

 

15.

       42 ile 63 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?

      

         A) 42       B) 27       C) 21       D) 7

 

16.

        36 ile 90 sayılarının EBOB’ u kaçtır?

          A) 9       B) 12       C) 16       D) 18

 

17.

       43 ile 21 sayılarının EBOB’u kaçtır?

 

         A) 1       B) 3       C) 7       D)  EBOB’u yoktur

 

18.

        60 ile 20 sayılarının EBOB’u kaçtır?

       A) 60       B) 40       C) 20       D) 1

 

19.

         A =     5            B =     7

 

           = ?

 

            A) 108       B) 72       C) 36       D) 18

 

 

20.

     

            A   B    2

             C   B    3

             D  E     3

             F   E     5

             H  1     5                    

  1                                 A ve B 'nin  EBOB ' kaçtır ?

 

              A) 6       B) 15       C) 75       D) 150

 

21.

       75 kg pirinç ile 125 kg fasulye birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde, eşit kütleler halinde      paketlenecektir.

     Buna göre bir paketin kütlesi en fazla kg olabilir?

 

           A) 75       B) 50       C) 25       D) 15

 

22.

      

         80 m

 

                              120 m

 

    Dikdörtgen şeklindeki tarlanın etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.

    Yan yana olan iki ağaç arasındaki mesafe en fazla kaç metre olabilir? ( tam sayı olarak )

 

          A) 80      B) 40       C) 20       D) 10

 

23.

       15 ile 20 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır?

 

                  A) 1       B) 15       C) 30       D) 60

24.

     35 ile 25 sayılarının EKOK’u kaçtır?

     

       A) 105       B) 150       C) 175       D) 210

 

25.

       8  ile  56 sayılarının EKOK’u kaçtır?

    

          A) 112       B) 56       C) 25       D) 8

 

26.

         A   B    2

          C   B    3

          D  E     3

         F   E     5

         H  1     5            

1                                 A ve B 'nin EKOK ' u kaçtır ?

 

             A) 450       B) 225       C) 150       D) 75

 

27.

         A =     5            B =     7

 

          = ?

 

A)        5.7        B)   7

 

B)       5.7        D)   5.7

 

 

28.

       8  ve 15 dakikada bir çalan iki zil, aynı anda çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarlar?

 

           A) 30       B) 60       C) 90       D) 120

 

29.

     Doktor, evde karantinada bulunan  Burhan’a

verdiği 3 adet ilacın birincisini 6, ikincisini 8, üçüncüsünü ise 16 saatte bir içmesini söylemiştir.

  Burhan üç ilacı birlikte içtikten kaç saat sonra bu ilaçları tekrar birlikte içecektir?

      A) 64       B) 48       C) 24       D) 16

 

30.

      Aşağıda verilen sayılardan hangileri aralarında asaldır?          

A)     15  ile  33              B)  21  ile  49

C)   12 ile 25                D)  2  ile 46

 

31.

      Aşağıda verilen sayılardan hangileri aralarında asal değildir?         

A)     1  ile  18              B)  7  ile  23

C)   5  ile 25               D)  15  ile 49

 

32.

v        Pozitif tam sayılar aralarında asaldır.

 

v  Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır.

 

v  Ardışık pozitif tek sayılar aralarında saldır.

 

v  Bir asal sayı ile pozitif bir tam sayı, her zaman aralarında asaldır.

 

  Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 

     A) 4       B) 3       C) 2       D) 1Çarpanlar ve Katlar ( EBOB – EKOK ) test 2 (2. AŞAMA )

1.

Asal çarpanlarının çarpımı 15 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) 70       B) 105       C) 120      D) 135

 

2.

12’ nin çarpanlarının toplamı ile 13’ ün çarpanları  toplamının EKOK’ u kaçtır?     

   A) 14       B) 25       C) 28      D) 35

 

3.

35’ in asal olmayan en büyük çarpanı ile asal olan en küçük çarpanının toplamı kaçtır?     

     A) 35       B) 37       C) 40      D) 42

 

4.

Aralarında asal iki sayının ebob’ u ile ekok’ unun çarpımı 155 ise bu iki sayının ebob’ u ile ekok’ unun toplamı kaçtır?

   A) 36       B) 155       C) 156      D) 176

 

5.

‘’ Pozitif iki tam sayının, EBOB’u ile EKOK’ unun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. ‘’

   Buna göre; aralarında asal olan 35 ile A pozitif tam sayısının ekok’ u 140 ise A kaçtır?

      A) 7       B) 5       C) 4     D) 3

 

6.

İki basamaklı en büyük asal sayı ile 50’ den küçük en büyük asal sayının toplamı kaçtır? 

    A) 138       B) 144       C) 154      D) 158

 

7.

   A )  24       B) 20       C) 18     D) 16

 

8.

A )  40       B) 80       C) 120     D) 160

 

9.

Aralarında asal iki pozitif tam sayıdan biri  30 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A )  28       B) 49       C) 55     D) 63

 

10.

  A    B    2

   C    B    3

   D   E     3

   F    E     5

   H   1     5                 

1                                   ( C, E ) ebob = ?

 

 

11.

 

         A    B     2

         C    B     3

         D    E     3

         F    K      5

         H    1     5          

1                                    ( C, E ) ekok = ?

 

 

12.

 

     A )  160       B) 140       C) 120     D) 110

 

 

13.

 

       Ekin 70 dakikada bir, Uras 50 dakikada bir telefondan oyun oynamaktadır.

       Ekin ile Uras ilk oyunu saat 11:50’ de birlikte oynuyorlar. İkinci kez birlikte oynadıklarında saat kaç olur?

       A )  17:40       B) 16:50       C) 15:10     D) 14:00

 

 

 

14.

 

     Esma, kasalardaki 60 kg elmayı,  90 kg armudu ve 120 kg şeftaliyi birbirine karıştırmadan,  eşit kütleler halinde paketlere koyarak kargoyla sahiplerine göndermiştir.

   Buna göre  Esma, en az kaç paket elma,  armut ve şeftaliyi kargoyla sahiplerine gönderilmiştir?

 

       A )  3        B) 6        C) 9      D) 12

 

15.

     Kısa kenarı 150 m, uzun kenarı 225 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına, köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla kayısı fideleri dikilecektir.

   Bunun için en az kaç kayısı fidesine ihtiyaç vardır?

 

      A )  75        B) 45        C) 15     D) 10

 

 

 16.

   Daire şeklindeki bir yarış pistinde Fırtına , Şimşek ve Yıldırım adında üç araba yarışmaktadır.

 

   Yıldırım bir turu 1 dakika 10 saniyede,

   Fırtına  bir turu 1 dakikada,

   Şimşek  bir turu 1 dakika 15 saniyede tamamlamaktadır.

 

   Buna göre üç araba yarışa birlikte başladıktan

   kaç dakika sonra, başlangıç noktasında tekrar karşılaşırlar? 

 

      A ) 40       B) 35       C) 30     D) 25

 

17.

    Kenar uzunlukları 20 cm ve 45 cm olan dikdörtgen şeklindeki mavi taşlarla kare şeklindeki bir alan kaplanacaktır.

   Taşlar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde alan kaplanacağına göre bu alanın bir kenarı en az kaç cm’ dir?

 

        A ) 200        B) 180        C) 150     D) 100

 

18.

    Pandemi hastanesinde görev yapan üç doktordan;

     Ali üç gün dinlenip bir gün,

     İkra iki gün dinlenip bir gün,

     Muhammed ise beş gün dinlenip bir gün nöbet tutmaktadır.

    Doktorlar salı günü birlikte nöbet tuttuktan sonra, en erken tekrar birlikte hangi gün nöbet tutarlar?

 

     A )  Pazar           B) Pazartesi    

       C) Salı                D) Çarşamba


19.

   Kenar uzunlukları şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki kumaş, kare şeklindeki eş parçalara bölünecektir.

   En az kaç, kare parça elde edilir?

    A )  45        B) 35        C) 25     D) 15

 

20.

  A sayısı, 110’dan büyük ve 7 ile  8’ e bölümünden  kalanı  3  olan en küçük tam sayıdır .    

  B sayısı, 140’dan büyük ve 6 ile  9’ a bölümünden  kalanı 1 olan en küçük doğal sayıdır.    

  

   Buna göre,   kaçtır?

 

    A )  5        B) 6        C) 7     D) 9

 

 

8. sınıf EBOB - EKOK 1. aşama cevap anahtarı


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

D

B

C

B

B

D

B

A

C

A

C

B

C

C

D


17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A

C

C

B

C

B

D

C

B

A

B

D

B

C

C

C

YORUMLAR

BLOGGER: 8
 1. Kesinlik mükemmel bir siteee👍👍

  YanıtlaSil
 2. (*^▽^*) çoooooooook güzel olmuş

  YanıtlaSil
 3. Tek kelimeyle


  MÜTHİŞ
  Emeğinize sağlık hocam
  *Elanur Duran*

  YanıtlaSil
 4. hocam ebob ekok testi 1. aşamada 27. soruda 2 tane B seceneği çıkmış birde cevap anahtarında o sorunun cevabını yanlış vermiş

  YanıtlaSil
 5. DİKKATİN İÇİN TEŞEKKÜRLER
  HATA DÜZELTİLMİŞTİR

  YanıtlaSil

Ad

5. Sınıf Matematik,21,5. SINIF MATEMATİK SLAYTLARI,3,5. SINIF MATEMATİK TESTLERİ,7,6. SINIF KONU ANLATIM,1,6. Sınıf Matematik,5,7. Sınıf Matematik,13,8. Sınıf Matematik,14,8. SINIF MATEMATİK KONU ANLATIM,3,
ltr
item
Türkçe-Matematik: 8.Sınıf EBOB EKOK testi
8.Sınıf EBOB EKOK testi
https://1.bp.blogspot.com/-fKWjMiNepAY/X8wMIK05EdI/AAAAAAAAAPY/CjKSGJEXqI04f4CYb58fQ5hVtd4S6yKLwCLcBGAsYHQ/s320/8.-sinif-ebob-ekok-test.png
https://1.bp.blogspot.com/-fKWjMiNepAY/X8wMIK05EdI/AAAAAAAAAPY/CjKSGJEXqI04f4CYb58fQ5hVtd4S6yKLwCLcBGAsYHQ/s72-c/8.-sinif-ebob-ekok-test.png
Türkçe-Matematik
https://www.turkcematematik.com/2020/09/8snf-ebob-ekok-test-1-1-asama.html
https://www.turkcematematik.com/
https://www.turkcematematik.com/
https://www.turkcematematik.com/2020/09/8snf-ebob-ekok-test-1-1-asama.html
true
4728092192379012865
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content