8. Sınıf Eşitsizlikler Konu Anlatım ( SLAYT )

 Eşitsizlikler Konu Anlatım ( SLAYT )  Eşitsizlikler konu anlatımında, Küçük, büyük, küçük veya eşit, büyük veya eşit sembollerinin anlamına...

 Eşitsizlikler Konu Anlatım ( SLAYT ) 

Eşitsizlikler konu anlatımında,

  • Küçük, büyük, küçük veya eşit, büyük veya eşit sembollerinin anlamına,
  • Eşitsizliklerin sayı doğrusunda gösterilmesi,
  • Sayı doğrusunda verilen eşitsizlikleri yazma,
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözme,
  • Problemleri, eşitsizliklerin yardımı ile çözme başlıklarına yer verdik.
Eşitsizlikler konusunu ayrıntılı bir şekilde slayt ( sunu olarak hazırladık.

SLAYT ( Canlı Defter )

8. SINIF EŞİTSİZLİKLER ( Akıllı Defter )

˂, ˃ , ≤ , ≥    sembollerinin kullanıldığı cebirsel ifadelere eşitsizlik denir.  

     ˂            Küçük

     ˃            Büyük

     ≤            Küçük eşit ( küçük veya eşit )

     ≥            Büyük eşit ( büyük veya eşit )

 

ÖR:  Aşağıdaki cümlelere karşılık gelen eşitsizlikleri yazalım.

·         8/A sınıfının mevcudu 24 ’ten azdır.

 

·         8/B sınıfının mevcudu 20 ’den fazladır. 

 

·         8/C sınıfının erkek öğrenci sayısı en az 10 ’dur.


·         8/D sınıfının kız öğrenci sayısı en fazla 12 ‘dir.

 

ÖR:  Aşağıdaki cümlelere karşılık gelen eşitsizlikleri yazalım.

 

·         6 ‘dan büyük reel sayılar

 

·         18 ‘den küçük reel sayılar

 

·         – 16 ve  – 16’ dan büyük reel sayılar

 

·         4 ve 4 ‘ten küçük reel sayılar

 

·         5 katı, 8 ‘den büyük sayılar

 

·         4 katının 3 fazlası, – 8 ‘den küçük olan sayılar

 

·         2 fazlasının 6 katı, 12 ‘den büyük sayılar

 

·         5 katının 8 eksiği 3 veya 3 ‘ten küçük sayılar


ÖR:  10 km’lik koşuyu, 70 dakika ve altında koşanlar bir üst tura çıkacaktır.

        Bir üst tura çıkabileceklerin sürelerini gösteren eşitsizliği yazalım.

 

 

ÖR:  Elemeli bir deneme sınavında ilk denemede 100 ve üzeri net yapan öğrenciler ikinci denemeye katılma hakkı kazanacaktır.

        İkinci denemeye katılabilecek öğrencilerin net sayılarını gösteren eşitsizliği yazalım.

 

 

ÖR:  Huzurlu Yaşamlar Huzur Evi’ne 65 yaş üzeri insanlar kabul edilmektedir.

         Huzur evine kabul edilecek kişilerin yaşlarını gösteren eşitsizliği yazalım.

 

 

ÖR:  Oreo isimli köpek, her gün en az 1000 tüy dökmektedir.

         Oreo’nun her gün döktüğü tüy sayısını gösteren eşitsizliği yazalım.

 

 

ÖR:  Talip her ders en fazla 10 defa  ‘’ mantıklı düşünmek gerekirse ‘’ diyerek sorulara cevap vermektedir.

         Talip’in sorulara cevap verirken kullandığı ‘’ mantıklı düşünmek gerekirse ‘’ sözünün sayısını gösteren eşitsizliği yazalım.

 

 

ÖR:  Atakan, deneme sınavlarında en fazla 3 yanlışı olduğunu söylemiştir.

        Atakan’nın denemlerde yaptığı yanlış sayısını gösteren eşitsizliği yazalım.

 

EŞİTSİZLİKLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

     

Eşitsizliklerinde a sayısı çözüm kümesine dahil değildir.

Bu sebeple, sayı doğrusunda gösterilirken a noktası içi boş bir şekilde işaretlenir. ( 0 )

        x ˂ a

        x ˃ a

 

Eşitsizliklerinde a sayısı, çözüm kümesine dahildir.

Bu sebeple, sayı doğrusunda gösterilirken a noktası  içi dolu bir şekilde işaretlenir. 

. )

        x a

        x a

 

 

ÖR:  Aşağıda verilen eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterelim.

         x ˃ 5


      
                                     

  

         x ˂ – 4 
         x – 1          x 3      x   – 6 


       x ˂


 

 

       x   2       
x  ˃ 3 

 

     0  ˂ x  ˂


      – 2  ˂ x  


 

 

      – 3  x    4 

 

     – 2    x    – 6 


 

 


ÖR:  Aşağıda, sayı doğrusunda verilen eşitsizlikleri yazalım.