8. Sınıf Kareköklü Sayılar Konu Anlatımı

    8. Sınıf Kareköklü İfadeler Konu Anlatımı     Sevgili gençler kareköklü sayılar konusunu, -tam kare sayılar -tam kare sayıların karek...

    8. Sınıf Kareköklü İfadeler Konu Anlatımı
    Sevgili gençler kareköklü sayılar konusunu,
-tam kare sayılar
-tam kare sayıların karekökleri
-tam kare olmayan kareköklü bir sayının, hangi iki doğal sayı arasında olduğu
-kareköklü bir sayının en yakın olduğu doğal sayıyı bulma
-kareköklü bir sayıyı a kök b şeklinde yazma
-a kök b şeklindeki bir sayıda kat sayıyı kök içine alma
-kareköklü sayılarla çarpma işlemi
-kareköklü sayılarla bölme işlemi
-kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemi
-kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu doğal sayı yapan çarpanlar
-ondalık sayıların karekökleri
-gerçek sayılar
-rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar
-devirli sayıların rasyonel sayı olarak yazılması, başlıklarını inceleyerek anlatmaya çalıştık.
    Kareköklü ifadeler konusunu slayt ( sunu ) ve soru çözümlerinin yer almadığı pdf çözümsüz olarak iki farklı şekilde hazırladık.
    Pdf çözümsüz ( akıllı defter ), soru çözümlerini görmeden kendi kendinize çalışmanıza olanak sağlayacaktır. Takıldığınız anda slayttan ( canlı defter ) adım adım çözümlerini görme şansınızın olacağı bu çalışma işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
    Konu anlatımını inceledikten sonra          1. Aşama Testi
                                                                              2. Aşama Testi       BURADAN⏬  ulaşabilirsiniz.
                                                                              3. Aşama Testi
               Slayt ( canlı defter ) İNDİR 
                                    ⏬

            PDF (öğrenci için akıllı defter) İNDİR
                                          ⏬              
                                        
 SLAYT (canlı defter)

PDF ( akıllı defter)PDF ( çözümlü )


                                                  KAREKÖKLÜ İFADELER

   Sevgili öğrenciler 8. sınıf konularından kareköklü sayılar konusu okulun beş haftalık bir konusu.
   Çarpanlar ve katlar, üslü sayılar ve üçüncü konu olarak kareköklü sayılar.

  konu slaytı ( sunusu), pdf çözümlü konu anlatım ve pdf çözümsüz konu anlatım olmak üzere aynı soruların farklı şekillerde sunumları yapılmaktadır.

  Kareköklü sayılar konu anlatım slaytında konuyu ve soru çözümlerini aşama aşama kendi başınıza anlayabileceğiniz şekilde hazırladık. Slaytta konu anlatılırken hiç ses duymadan ama biri size anlatır gibi bir hissiyata kapılacaksınız.

  kareköklü sayılar konu anlatım pdf çözümlü bölümünde konunun tanımları verilmiş ve bütün örnek sorulrının çözümleri verilmiştir. Konuyu çalışırken zorunlu kalmadıkça çözümlerine bakmamayı tercih etmeniz gerekiyor.

 Kareköklü sayılarla konu anlatım pdf çözümsüz bölümünde ise konu tanıları ve birer tane çözümlü örnek verilmiştir. Konuyu kısaca öğrendikten sonra soruları çözerek konuyu pekiştirme şansınız olacak.

  Slayt ve pdf 'lerde aynı soruların olduğunu unutmadan hangisi bizim öğrenmemizi kolaylaştıracaksa o çalışmayı tercih edelim lütfen.

  Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.


      Tam kare pozitif tam sayılarla, bu sayıların karekökleri arasındaki ilişki

  Not:
       Bir doğal sayın karesi olan sayılara tam kare sayılar denir.

    0 , 1 , 4 , 9 , 16 , 25 , 36 , 49 , 64 , 81 , 100 , 121 , 144 , 169 , 196 , 225 , 256 , 289 , 361 , 400  … sayıları tam kare sayılardır.

      0' ın karesi 0
      1' in karesi 1
      2' nin karesi 4
      .
      9'un karesi 81
     10'un karesi 100
      .
      15' in karesi 225
      16'nın karesi 296 'dır.

     20 'ye kadar olan sayıların karelerini bilirsek bizim için pratik bir bilgi olur.

Not:
        Verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine, karekök alma denir.


     4,  2'nin karesidir. o halde karekök 4 , 2 olur

     100 , 10'un karesidir. o halde 100'ün karekökü 10 olur.


         karesi olan sayılar çarpan olarak karekökten çıkar
    kök içerisinde yeralan çarpım durumundaki sayılardan tam kare sayılar ( karesi olan sayılar ) kök dışına, karelerini bırakarak çıkarlar. Kök dışına çıkan sayı kat sayı ile çarpılır.

    Negatif sayıların karekökleri olmaz. Çünkü, karesi negatif olan bir sayı yoktur.

      

ÖR:
           Alanı 169  olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir?


     Çözüm:
          Karenin alanı, bir kenarının karesine eşittir.

          Karesi 169 olan sayıyı bulmamız gerekiyor.

         169 'un asal çarpanlarını bulduğumuzda 13. 13 'ün 169 olduğunu görürüz.

         169'un karekökü 13 olur.     Tam Kare Olmayan Kareköklü Sayıların Değerlerinin Hangi İki Doğal Sayı Arasında Olduğunu Bulma  

        Tam kare olmayan sayıların hangi doğal sayılar arasında olduğu bulunurken, bu sayıya en yakın biri büyük biri küçük iki tane tam kare sayı yazılır.
       Bu tam kare sayıların karekökleri alındığında hangi doğal sayılar arasında olduğu bulunmuş olur.

      Kareköklü sayının bulunan doğal sayılardan hangisine yakın olduğu ise şöyle bulunur,

     Örneğin karekök 8 sayısı 2 ile 3 arasındadır.
                   2'nin karesi 4
                   3'ün karesi 9 'dur.

                9 - 8 = 1
                8 - 4 = 4  bulunur. Burada 8'in 9'a daha yakın olduğu görülmektedir. Buna göre karekök 8 , 9'un karekökü olan 3'e daha yakın olur.

        
 Kareköklü Bir ifadeyi a kök b Biçiminde Yazma ve akök b   Biçimindeki ifadede Kat Sayıyı Kök İçine Alma


Kök içindeki sayı asal çarpanlarına ayrılır.   
       
     Karesi olan sayılar kök dışına, çarpan olarak alınır ve kat sayı ile çarpılır.


Kat sayı kök içine alınırken, karesi alınarak kök içindeki sayı ile çarpılır 

   örneğin 2 kök 3 sayısında, 2 kök içerisine alınırken 2'nin karesi alınır. Bulunan 4 sayısı kök içindeki 3 ile çarpılır ve sonuç 12 bulunur.


Kareköklü İfadelerle Çarpma İşlemi


* Kat sayılar kendi arasında, kök içleri kendi arasında çarpılır.

karekök içindeki bir sayının kendisiyle çarpımı, kökü yok eder 

kareköklü bir sayının
üssü alınırken, üs kök içinde sayının üssü olarak yazılabilir 
   
    Kareköklü İfadelerle Bölme İşlemi


Kat sayılar kendi arasında, kök içleri aynı kök içine alınarak kendi arasında bölme işlemi yapılır.   

kareköklü bir sayının, kendisine bölümü 1 ‘dir.

sıfırın, kareköklü bir sayıya bölümü sıfırdır.

kareköklü sayının sıfıra bölümü ise tanımsızdır.


Kareköklü İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

* Kök içleri aynı ise, kat sayılar toplanır veya çıkarılır.      ( kök içleri mutlaka aynı olmalı )

kök içleri aynı olan iki kareköklü ifadeden

       aynı işaretlilerin kat sayıları toplanır, ortak köke kat sayı olarak yazılır.
       zıt işaretlilerin kat sayılarının farkı alınır, ortak köke büyük sayını işareti ile birlikte kat sayı olarak yazılır.
   
* Kök içleri aynı değil ise, kök içleri aynı olacak şekilde düzenlenir daha sonra toplama veya çıkarma işlemleri yapılır.   


   Kök içleri aynı olmayınca toplama ve çıkarma işlemleri yapılamaz.
  Kök içleri aynı olmadığında, kök içindeki sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Bu asal çarpanlardan karesi olanlar kök dışına çarpan olarak çıkarılır ve kök içinde kalan sayılar eşitlenmeye çalışılır. Kök içleri eşitlendikten sonra toplama ve çıkarma işlemleri yapılır.

  Kareköklü denklemler çözülürken,
       eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılıp bölüne bilir,
       eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyip veya aynı sayıyı çıkarabiliriz,
       eşitliğin her iki tarafının karesini alabiliriz.( her iki tarafta da pozitif sayılar olmalı)
       eşitliğin her iki tarafının karekökünü alabiliriz.

Kareköklü İfadelerle Çarpıldığında, Sonucu Doğal Sayı Yapan Çarpanlar

* Kareköklü sayıyı kendisiyle veya kendisini oluşturabileceğimiz bir çarpanla çarptığımızda, sonucu doğal sayıya dönüştürmüş oluruz.

  örneğin kök 5'i kök 5 ile çarptığımızda sonuç bir doğal sayı olur.


Ondalık İfadelerin Karekökleri

*  Ondalık ifadeler, rasyonel sayı şeklinde yazılarak karekökleri alınır.

ondalıklı sayılar,kesir şeklinde yazılarak karekökleri hesaplanır.

  örneğin, karekök 0,121 şöyle hesaplanır,

                 Karekök içerisinde 121/100 şeklide yazılır.

                 121 ile 100 ayrı ayrı karekökler içinde yazılır.

                121 kök dışına 11, 100 kök dışına 10 olarak çıkar ve sonuç 11/10 olur.

  
   Gerçek ( reel ) Sayılar ( R )


Doğal Sayılar ( N ) :   0, 1, 2, 3, ….

Tam Sayılar ( Z ) :   … - 3 , - 2 , - 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 …

Rasyonel Sayılar ( Q ) :  b = 0  ve  a ile b birer tam sayı olmak üzere    şeklinde yazılabilen sayılardır.

                                        - 5 , -  , 0, 6 , 125 ,  …

İrrasyonel Sayılar ( I ) :    şeklinde yazılamayan sayılardır.

                                ( pi ) ve  karekök  2   gibi  kök dışına çıkamayan sayılar ile  35,1232465… gibi devirli olmayan sayılar irrasyonel sayıdır


Gerçek Sayılar ( R ) :  Rasyonel ve irrasyonel ( rasyonel olmayan ) sayıların bir araya gelmesiyle oluşan sayı    kümesidir.Devirli sayılar

 Devirli sayılar, birer rasyonel sayıdır.

  Devirli sayılar rasyonel sayılara dönüştürülürken,

    Sayının tamamı ( virgül kullanmadan ) - devretmeyen kısım / devreden basamak kadar 9, virgülden sonra devretmeyen kadar 0 yazılır.

YORUMLAR

BLOGGER: 2

Ad

5. Sınıf Matematik,22,5. SINIF MATEMATİK SLAYTLARI,3,5. SINIF MATEMATİK TESTLERİ,6,6. SINIF KONU ANLATIM,1,6. Sınıf Matematik,5,7. Sınıf Matematik,13,8. Sınıf Matematik,14,8. SINIF MATEMATİK KONU ANLATIM,3,
ltr
item
Türkçe-Matematik: 8. Sınıf Kareköklü Sayılar Konu Anlatımı
8. Sınıf Kareköklü Sayılar Konu Anlatımı
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsciXhOt4Cv0NYQlA-7ImnKN7n17gC5cxeiHY3TD1ejEB5rRY9Hx7RYpKH0O5m0ynUrvrIwymC4Hu8Qv9yVFmf8uLJYm6GQj-5zyDcAibep5ByNExzi3r4DsLp_3mRYTvp3Yo2RP9uq1VC/s320/8.-sinif-karekoklu-sayilar-konu-pdf-ve-slayt.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsciXhOt4Cv0NYQlA-7ImnKN7n17gC5cxeiHY3TD1ejEB5rRY9Hx7RYpKH0O5m0ynUrvrIwymC4Hu8Qv9yVFmf8uLJYm6GQj-5zyDcAibep5ByNExzi3r4DsLp_3mRYTvp3Yo2RP9uq1VC/s72-c/8.-sinif-karekoklu-sayilar-konu-pdf-ve-slayt.jpg
Türkçe-Matematik
https://www.turkcematematik.com/2020/06/8-snf-karekoklu-saylar-konu-anlatm.html
https://www.turkcematematik.com/
https://www.turkcematematik.com/
https://www.turkcematematik.com/2020/06/8-snf-karekoklu-saylar-konu-anlatm.html
true
4728092192379012865
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content