8. Sınıf Üslü Sayılar Testi ( pdf )

  8. Sınıf Üslü İfadeler LGS Testi Çöz Sevgili öğrenciler 8. sınıf matematik dersi üslü ifadeler konu testinde,       * Üslü ifadenin değeri...

 8. Sınıf Üslü İfadeler LGS Testi Çöz

Sevgili öğrenciler 8. sınıf matematik dersi üslü ifadeler konu testinde,

      * Üslü ifadenin değerini bulma,

      * Kuvvetin çift ve tek sayı olma durumu,

      * Kuvvetin negatif olması,

      * Üslü sayılarla çarpma işlemi,

      * Üslü sayılarla bölme işlemi,

      * Üssün üssünü alma,

      * Taban değiştirme,

      * Ondalık gösterimle verilen sayıları çözümleme,

      * Sayıları 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade etme,

      * Çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimi başlıklarına yer verdik.

       Testleri çözmeden konu anlatım slaytını BURADAN⏬ inceleyebilirsiniz.

      1. Aşama Testi İNDİR⏬

                2. Aşama Testi İNDİR⏬

                           3. Aşama Testi İNDİR⏬   

                                       Cevap Anahtarı İNDİR⏬            

1. AŞAMA

2.AŞAMA

3. AŞAMA

CEVAP ANAHTARI

   ÜSLÜ SAYILAR

      Üslü sayılar veya üslü ifadeler konusu, matematik dersinin önemli konularındandır. Bu yıldan itibaren en temel konularımızdan olacaktır.

      Bunun farkında olarak hazırladığımız bu üç aşamalı testimiz umarım faydalanacağınız bir kaynak olur.

      Üslü sayıların taban ve üs kavramları ile başlayıp, tabanın kuvvet kadar yazılıp çarpılması, parantezli işlemlerde kuvvetin çift veya tek olaması, parantez yokken kuvvetin işareti etkilememesi, tabanın farklı şekillerde yazılması, çarpma ve bölme işlemleri, ondalık sayıları onun pozitif tam sayı kuvvetlerini kullanarak yazma, bilimsel gösterim gibi en temel konulara değindik.

      Testimiz üç aşamalı ve kolaydan zora doğru sıralanmış test ve sorulardan oluşmaktadır.     

       Testlerimizi çözmeden yada çözerken takıldığınız noktalarda çözümlü  konu anlatım slaytımızdan mutlaka faydalanın.

       

    ÜSLÜ SAYILAR test 1 (1. AŞAMA )

1.

Tabanı 3, kuvveti  5 olan üslü sayının değeri kaçtır ?

      A) 27       B) 81       C) 243     D) 625  

 

2.

Üslü sayı şeklinde yazıldığında, tabanı ve kuvvetinin toplamı 6 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 32     B) 25    C) 8    D) 1

 

3.

Aşağıda verilen üslü sayılardan hangisinin sonucu negatiftir?

A ) -5 üssü 4     B) -5 üsüsü 5    C) 5 üssü 9    D) -5 üssü 46

4.

Aşağıda verilen üslü sayılardan hangisinin sonucu pozitiftir?

A)     -1 üssü 47        B)   -1 üssü 56  

      C) -1 üssü 90         D) – 56 üssü 1

 

5.

Aşağıda verilen üslü sayılardan hangisinin sonucu negatiftir?

A)     25 üssü 45        B)   8 üssü 52  

      C) -32 üssü 90         D) – 43 üssü 46

 

6.

Aşağıda verilen üslü sayılardan hangisinin sonucu pozitiftir?

A)     -1 üssü 46        B)   -1 üssü -54  

      C) 1 üssü  - 91         D) – 1 üssü 46

 

7.

 -6 üssü 2  işleminin sonucu kaçtır?

A) 12     B) – 12       C) 36      D) – 36

 

8.

5/2 üssü 3 işleminin sonucu kaçtır?

A)  5/2     B) 125/8       C) – 125/8    D ) 8/125

 

9.

5/2 üssü – 3 işleminin sonucu kaçtır?

A)  5/2     B) 125/8       C) – 125 / 8    D ) 8/125

 

10.

5 üssü 3 / 2   işleminin sonucu kaçtır?

A)  5/2     B) 125/2       C)  125 / 8    D ) – 125 / 2

 

11.

5 üssü 4 .5 üssü 8  işleminin sonucu kaçtır?

A)  5 üssü 4     B) 5 üssü 8       C)  5 üssü 12    D ) 25  üssü 12

 

12.

7 üssü – 7 . 7 üssü 18 işleminin sonucu kaçtır?

A)  7 üssü 11     B) 14 üssü 11       C)  49 üssü 11    D ) 49  üssü 25

 

13.

11 üssü – 8 . 12 üssü -8 işleminin sonucu kaçtır?

A) 132 üssü 64        B) 132 üssü – 18   

C) 132 üssü – 18     D) – 132 üssü – 8

 

14.

13 üssü 16 . 13 üssü 16  işleminin sonucu kaçtır?

A)13 üssü 32        B) 13 üssü 16   

C) 26 üssü 16     D) 169 üssü 32

 

15.

- 3 üssü 18 . 5 üssü 18 işleminin sonucu kaçtır?

A) - 15  üssü 18        B) 2 üssü 18   

C) 15 üssü 18           D) 15 üssü 36

 

16.

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu doğrudur?

A) – 5 üssü 2 üssü 5 = 5 üssü 10

B)    5 üssü 2 üssü -5 = -5 üssü 10

C) – 5 üssü 5 üssü 2 = 5 üssü 10

D)  5 üssü 2 üssü 5 = 5 üssü – 10

 

17.

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?

A) – 6 üssü 4 üssü 6 = 6 üssü 24

B)    9 üssü -5  üssü 4 = -9 üssü 20

C) – 5 üssü 5 üssü 2 = 5 üssü 10

D)  -13 üssü 6 üssü 5 = -13  üssü 30

 

18.

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) 8üssü 11 =  2 üssü 33                    B) 4 üssü 15 = 2 üssü 30        

C) 49 üssü -25 =  7  üssü -50              D) -125 üssü 22  =  5 üssü 66

 

19.

     4  üssü 11 . 8 üssü 12 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 2  üssü 5 8        B) 4 üssü 23   

C) 32 üssü 23          D) 32 üssü 133

 

20.

 6 üssü 18 / 6 üssü 5  işleminin sonucu kaçtır?

A) 6  üssü 23          B) 6 üssü 13   

C) 6 üssü -13          D) 6 üssü -23

 

21.

5 üssü -8 / 5 üssü 5  işleminin sonucu kaçtır?

A) 5  üssü -13          B) 5 üssü -3   

C) 5 üssü 3              D) 5 üssü 5

 

22.

11 üssü -4 / 11 üssü -7  işleminin sonucu kaçtır?

A) 11  üssü 11            B) 11 üssü 3   

C) 11 üssü -3              D) 11 üssü -11

 

23.

13 üssü 12/ 13 üssü 27  işleminin sonucu kaçtır?

A) 13  üssü 39              B) 13 üssü 15   

C) 13 üssü -12              D) 13 üssü -15

 

24.

14 üssü 12/ 7 üssü 12  işleminin sonucu kaçtır?

A) 7  üssü 24              B) 7 üssü 12  

C) 2 üssü 12              D) 2

 

25.

5 üssü -5 / 15 üssü -5  işleminin sonucu kaçtır?

A) 5/15     B) 3      C) 81      D) 243

 

26.

2,05 sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2. 10 üssü 2 + 2. 10 üssü 1 + 5. 10 üssü – 2

B) 2.10 + 5. 10 üssü – 2

C) 2.10 + 5. 10 üssü -1

D) 2.10 üssü 2 + 5.10 üssü – 2

 

27.

Çözümlenmiş hali

   5.10 üssü 2 + 2. 10 üssü 0 + 8. 10 üssü -3  olan sayı kaçtır?

  A) 528     B) 52,28     C) 502,08     D) 502,008

 

28.

Aşağıdakilerden hangisi,

   0.025.10 üssü 5 ifadesine eşittir?

A) 0,25.10 üssü 4      B) 0,0025.10 üssü 6

C) 2,5.10 üssü 7         D) 25000.10 üssü -1

 

29.

Aşağıdakilerden hangisi,

0,105.10 üssü – 4 ifadesine eşittir?

A)     0,0105.10 üssü 5     B) 105.10 üssü – 8

C)  1050.10 üssü 8          D) 0,000105.10 üssü – 5

 

30.

Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) 0,0105. 10 üssü 6   = 105.10 üssü 2

B) 1050.10 üssü – 8 = 0,000105.10 üssü – 1

C) 850. 10 üssü – 2 = 0,085.10 üssü 3

D) 32,5.10 üssü – 8  = 32500.10 üssü – 5

 

31.

0, 01048 .10 üssü – 4  ifadesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1048.10 üssü – 5       B) 1,048.10 üssü – 6

C) 1048.10 üssü – 9          D) 1,048. 10 üssü – 2

 

32.

20658.10 üssü 24 ifadesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2065,8.10 üssü 25       B) 0,20658.10 üssü 29

C) 2,0658.10 üssü 28       D) 2,0658. 10 üssü  20

 

33.

Aşağıdaki  sayılardan hangisinin bilimsel gösterimi yanlış verilmiştir?

                   Sayı                         Bilimsel Gösterim

A)   865,8.10 üssü 43               8,658.10 üssü 45

B)  0,0035.10 üssü 28              3,5.10 üssü 25

C)  470000.10 üssü – 33         4,7.10 üssü – 28

D) 481.10 üssü 93                   4,81.10 üssü 91

 


ÜSLÜ SAYILAR test 2 (2. AŞAMA )

1.

         2^18 in yarısı kaçtır?

A)        B) 2^9     C) 2^12    D) 2^17

 

2.

      4^43 ün yarısı kaçtır?

A) 4^42    B) 2^43    C) 2^80   D) 2^85

 

3.

             2^ - 4 + 2^ - 6 - 4^-2 = ?

  A) 64^-1      B) 16^-2      C) -4^4      D) 2^-6

 

4.   

          2^-5.  10^-5. 5^-5

 İşlemininin ilk adımında, aşağıdaki sonuçlardan hangisi bulunamaz?

 

5.

      5^-14 . 5^13 - 5^-15 / 5^-16 = ?

  A) 2/5      B) 24/5     C) 2/5     D)24/5   

 

6.

    ( 2/3 ) ^-3 + 4^-2/3 = ?

A) 163/48   B) 209/24     C)  152/27     D)  43/27  

 

7.

 Çevre uzunluğu  2^24 cm olan karenin, alanı kaç cm^2  dir?

     A)4^44      B)4^22        C)2^44      D)2^22  

 

8.

   Her bir vagonunda 8 masa olan, 8 vagonlu 8 trenin her masasında, 8 yolcu oturmaktadır.

   Bu trenlerde toplam kaç yolcu bulunmaktadır?

         A) 32      B)4^8        C)2^12      D)2^32

 

9.

    4^8 ve   6^9  sayılarının en büyük ortak bölenleri aşağıdakilerden hangisidir?    

         A)2^8      B)6^9        C)4^8      D)6^8

 

10.

   3^-19  sayısının kaç katı,   27^13  sayısına eşittir?

  A) 3^6      B) 3^19        C) 3^32       D) 3^58

 

11.

  625^4/5^15 + 2^18 . 4^-5 + 2^7 . 5^7 = ?

   A) 10 003 261        B) 10 001 261

   C) 10 000 261        D) 9 000 261

 

12.

  Çözümlenmiş hali   3.10^5 + 2.10^-3  olan sayının kaç basamağında sıfır rakamı vardır?

     A) 3           B) 5          C) 6        D) 7

 

13.

  Bilimsel gösterimi,  1,68.10^-24   olan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

    A) 0,168.10^-23             B) 16,8.10^-25

    C) 168.10^-22                D) 1680.10^-27

 

14.

32 sayısının toplama işlemine göre tersi ile çarpma işlemine göre tersinin çarpımı ’’ a ‘’ ise

           a^15 + a^18 –a^-16– 4.a^34

İşleminin sonucu kaçtır?

      A) – 7        B) – 5        C) – 1       D) 1

 

15.

   64^6 / ( - 1/8 )^-6 = ?

  A) 8^6         B) 4^6      C) 2^8           D) 2^6  

 

16.

  ‘’ Tüm kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgene düzgün çokgen denir. ‘’

   Çevre uzunluğu 2^6 . 3^5  cm olan düzgün altıgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir?

          A) 2^5 . 3^5         B)  2^6 . 3^6

          C) 2^5 . 3^6         D)  2^5 . 3^4

 

17.

   ‘’ Karekök alma, sayının, hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.’’

    64 ‘ün karekökü alındığında sonuç 8 bulunur.

    Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisinin karekökü alındığında, sonuç bir doğal sayı olmaz?

     A) 9^17         B) 6^7      C) 3^8         D) 2^6

 

18.

  (  8^4 . 10^-10 ) / ( 5^-10 + 5^-10 ) = ?

   A) 1         B) 2         C) 4         D) 5

 

19.

  Şekilde kısa kenar uzunluğu 4^12 olarak verilen dikdörtgenin alanı 2^48  cm^2  dir.

  Bu dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının kaç katı olur?

  A) 32      B) 4^8        C) 2^12      D) 2^32  


ÜSLÜ SAYILAR test 3 ( 3. AŞAMA )

1.

   Tabanları ve üsleri eşit olan üslü sayılar toplanırken

          3^4+3^4+3^4+3^4

     4 tane 3^4 olduğundan 4. 3^4 şeklinde yazılır.

Çember şeklindeki hayvan barınakları, merkezleri A noktası olacak şekilde iç içe konulmuştur. B,C, D noktaları çember üzerinde ve A noktası ile doğrudaş noktalardır.

   A,B,C ve D noktaları birbirine eşit uzaklıkta ve aralarındaki mesafe   m’dir.

   Hayvan barınaklarını birbirinden ayırmak için etraflarına si 64 TL olan, 4 metre yüksekliğinde tel örgü çekilecektir.

   Buna göre  C noktasının üzerinde bulunduğu tel örgü için, kaç TL harcanması gerekir?

  ( çemberin çevresi = 2.pi.r  ,   pi = 3 alınır. )

  ( doğrudaş noktalar : Aynı doğru üzerindeki noktalara denir.)

                               A) 3.2^16       B) 3.2^18     C) 3.2^19       D) 3.2^20

 

 

 2.

             4^-12       9^-12     2^-8      4^-11      8^-5      64^-9     27^-8       8^-8        32^-5   

   Kartlara yazılı olan sayılardan;

   Kerem, birbirine denk ( eşit ) sayıları bularak, 4 kart almıştır.

   Deniz, kalan kartlardan alacağı iki karttaki sayıları çarparak, elde edebileceği en küçük sonucu bulmuştur.

   Fatma, kalan kartlardan alacağı iki karttaki sayıları birbirine bölerek, elde edebileceği en küçük sonucu bulmuştur.

      Buna göre, kartlardan hangisi sona kalmış olur?

 

                  A) 2^-8                    B) 8^-5                  C) 9^-12                D) 64^-9    

 

3.           

                Ezgi, deneme sınavı sonuçlarını şifrelemek için, puanlarını çözümlenmiş haliyle yazmaktadır.

                Denemelerde 500 puan üzerinden aldığı beş puanını, aşağıdaki şekilde yazmıştır.

     1. sınav: 4.10^2 + 6.10^0 + 4.10^-2

     2. sınav: 3.10^2 + 4.10^1 + 6.10^-2

     3. sınav: 1.10^2 + 8.10^1 + 1.10^-1

     4. sınav: 3.10^2 + 9.10^1 + 3.10^0 + 7.10^-2

     5. sınav: 4.10^2 + 2.10^1 + 5.10^0 + 7.10^-1 + 3.10^-2

     Ezgi, beş denemenin puanlarının ortalamasını hesapladığında bulacağı puan kaçtır?

     ( ortalama  =  sınav sonuçlarının toplamı / sınav sayısı )

 

          A) 349                  B) 339                C) 329                    D) 309   


4.

              Aşağıdaki karelerin alanları, üzerlerinde  olarak verilmiştir.

 

                 8^14 cm^2       16^11 cm^2         64^7 cm^2          128^6 cm^2

 

               Buna göre, çevre uzunluğu en fazla olan karenin çevresi kaç cm’dir?

 

                            A) 2^21              B) 2^22                C) 2^23                D) 2^24

 

 

 

YORUMLAR

Ad

5. Sınıf Matematik,22,5. SINIF MATEMATİK SLAYTLARI,3,5. SINIF MATEMATİK TESTLERİ,6,6. SINIF KONU ANLATIM,1,6. Sınıf Matematik,5,7. Sınıf Matematik,13,8. Sınıf Matematik,14,8. SINIF MATEMATİK KONU ANLATIM,3,
ltr
item
Türkçe-Matematik: 8. Sınıf Üslü Sayılar Testi ( pdf )
8. Sınıf Üslü Sayılar Testi ( pdf )
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhptzipmr3I8NlPbZQ72W2-32BC53cOWNAaarhS3CGy8wceqgB589gz9SGBQAKlMqUJX206qFjpliLXS6emEsrdvb7trzWeqeV65o4zaZ2G2eQDP4bxuPFWrkkOFfEz9DjQeHDShaWQRdme/s320/8.-sinif-uslu-sayilar-test.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhptzipmr3I8NlPbZQ72W2-32BC53cOWNAaarhS3CGy8wceqgB589gz9SGBQAKlMqUJX206qFjpliLXS6emEsrdvb7trzWeqeV65o4zaZ2G2eQDP4bxuPFWrkkOFfEz9DjQeHDShaWQRdme/s72-c/8.-sinif-uslu-sayilar-test.png
Türkçe-Matematik
https://www.turkcematematik.com/2020/10/8-snf-uslu-saylar-testi.html
https://www.turkcematematik.com/
https://www.turkcematematik.com/
https://www.turkcematematik.com/2020/10/8-snf-uslu-saylar-testi.html
true
4728092192379012865
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content